نام: محمدتقی یحیی پور شیخ زاهدی
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ایران
1396
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان
ایران
1383
کارشناسی
ریاضی کاربردی
دانشگاه مازندران بابلسر
ایران
1381تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
آمار و احتمال
ساد
1391
تالیف
معادلات دیفرانسیل
ساد
1391
تالیف


تحقیقات

عنوان
برنامه ریزی خطی linear programming
برنامه ریزی خطی فازی
بهینه سازی معکوس
تحلیل پوششی داده ها DEA