محمدتقی یحیی پور شیخ زاهدی

مربی دانشکده علوم پایه


نام: محمدتقی یحیی پور شیخ زاهدی
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ایران
1396
کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان
ایران
1383
کارشناسی
ریاضی کاربردی
دانشگاه مازندران بابلسر
ایران
1381

دروس ارائه شده 9 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
ریاضی عمومی دو
طبقه چهارم
503
دوشنبه
10:15
کارشناسی
ریاضی عمومی دو
طبقه چهارم
503
چهارشنبه
10:15
کارشناسی
ریاضی عمومی یک
طبقه چهارم
503
سه شنبه
8 صبح
کارشناسی
ریاضی عمومی یک
طبقه چهارم
503
چهارشنبه
8 صبح
کارشناسی
ریاضی گسسته
طبقه چهارم
502
دوشنبه
13:30
کارشناسی
ریاضی کاربردی
طبقه اول
202
شنبه
13:30
کارشناسی
محاسبات عددی
طبقه چهارم
503
چهارشنبه
503
کارشناسی
معادلات دیفرانسیل
طبقه چهارم
502
شنبه
17:15
کارشناسی
معادلات دیفرانسیل
طبقه چهارم
503
دوشنبه
8 صبح
کارشناسی

تالیف و ترجمه 2 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
آمار و احتمال
ساد
1391
تالیف
معادلات دیفرانسیل
ساد
1391
تالیف

تحقیقات 4 تحقیق

عنوان
برنامه ریزی خطی linear programming
برنامه ریزی خطی فازی
بهینه سازی معکوس
تحلیل پوششی داده ها DEA